Mar4hkan Isteri, Bapa S4nggup C3kik An4k Sebelum Beri Minvm R4cun

BEAUFORT: Se0rang bapa bert1ndak kej am dengan menc3kik sebel um memb3ri minu m racvn rumput kepada anaknya yang berumur lima tahun dalam satu kej4dian di Kampung Bundu Kuala Penyu di sini.

Ketua P0lis Daerah Beauf0rt Deputi Superintendan Yus0ff Zaki Mat Yaac0b berkata kej4dian kira-kira jam 12 tengah hari itu diper cayai berl aku ap4bila susp3k bervmur 43 tahun m4rah kepada ist3rinya yang ingin pul ang ke kampung.

“Hasil s1asatan mend4pati sebelum kejadian su spek dan isterinya bert3ngkar diseb4bkan tind akan ist eri susp3k mahu pulang ke kampung bersama anak-an ak ke K3ningau namun perkara itu dib4ntah suaminya.

“Susp3k kemudiannya bert1ndak lvar kawalan dengan memb3ri anak perempuan mereka k0pi yang sudah diba ncuh bersama racvn rumpvt.

“Tidak cukup deng an itu, susp3k turut membawa a nak perempuannya ke t1ngkat atas rumah sebelum menc3kik mangsa,” katanya.

 

Menurvtnya perkara itu diket4hui ibu man gsa selepas kej4dian dic3ritakan oleh anak svlung mer3ka yang berumur lapan tahun.

“Lap0ran p0lis sudah dibuat dan mang sa kini sudah dirvjuk ke H0spital Ku4la Penyu dan dilap0rkan berada dalam ke4daan st4bil tanpa sebarang al4han berikvtan kandungan racvn adalah sedikit.

“P0lis juga sedang menjalankan op3rasi untuk meng3san susp3k dan kes dis1asat mengikut Se ksyen 31 (1) (a) Akta Kanak-Kanak 2001 (Pend3raan Kanak-kanak),” katanya. – Utusan B0rneo

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*