J4ngan Sesekali Bagi anak Main ‘Handphone’, Biar Dia B0san Demi UNTUK 5 Perkembangan Ini!

J4ngan Bagi Anak Main ‘Handphone’, Biarkan Dia B0san! Rasa bersvalah pula kalau biarkan anak keb0sanan. Cepat saja kita rang kakan aktiviti dek kasihankan mereka. Takpun, dihulurkan saja ‘smartphone’ sementara menunggu hidangan sampai di restoran. Barulah lega bila teng0k anak buat sesuatu.

Tapi, penemuan terbaru daripada saintis mendapati bahawa sekali-sekala kita patut biarkan saja mereka. ‘Keb0sanan’ sebenarnya dapat memberi kebaikan kepada perkembangan me ntal dan fizikal anak. Inilah kesan luarbiasa kuasa imagi nasi! Jika anak cepat b0san, jangan cepat mel4tah. Ketahuilah bahawa keb0sanan ini mempunyai kele bihan yang tersendiri untuk diri mereka.

1. MENGELAK ‘OVERSTIMULAT ION’

Tahukah anda, sebenarnya 0tak kita tidak dipr0gramkan untuk berada dalam mod ‘on-the-go’ setiap masa. Ia juga perlu berehat dan memperlahankan prosesnya, seperti yang dinyatakan oleh Scott Barry Kauffman melalui Psychology Today. Memang pada awalnya anda akan rasa tak selesa apabila teng0k anak cepat bosan. Tapi, cuba tunggu seketika dan perhatikan mereka.

Mungkin mereka perlu merehatkan 0tak, lari daripada stimulasi atau rangsangan yang tidak pen ting, dan menjadi lebih relaks. Dengan mempunyai masa untuk diri sendiri, mereka berpeluang menero ka perkara yang mereka sendiri minati. Neur osaintis, Susan Greenfield berpendapat bahawa ia dapat memberi kes an jangka masa panjang terhadap bagaimana anak-anak ini mencapai cita-cita mereka.

2. MERANGSANG KREATIVITI

“Kanak-kanak perlu melalui rasa bosan ini dengan sendiri kerana ia dapat membebaskan mereka daripada sebarang bentuk gangguan. Dengan cara ini, barulah mereka dapat mendengar suara hati mereka sendiri. Dengan mengenal minat masing-masing, ia akan menggalakkan eksplorasi dan imaginasi. Walaupun hanya duduk sendirian dan termenung, mereka sebenarnya sedang belajar untuk menvisualisasikan sesuatu dalam minda mereka. Melalui proses ini, otak mereka akan menerawang jauh tanpa batasan. Akhirnya, mungkin mereka akan merekacipta sesuatu dan merealisasikan apa yang pernah digambarkan oleh fikiran tadi. Hebat bukan? Ternyata, memang ada kajian yang telah membuktikan bahawa golongan yang kreatif adalah mereka yang selalu termenung!

3. MAHIR BERFIKIR

Untuk mengatasi rasa b0san, ia memerlukan pelbagai ide a dan eksperimen cuba jaya. Dalam jangka masa panjang, kebos anan ini memberi peluang kepada 0tak mereka untuk menjadi lebih produktif kerana mereka telah dilatih untuk menyelesaikan masalah. Kajian oleh saintis di Bar-Ilan University mendapati bahawa faktor ini dapat membantu seseorang melakukan kerja dengan lebih efi syen dan positi f.

4. PELUANG MENEROKA HOBI

Tidak dinafikan, pelbagai aktiviti yang dirancang seperti bers ukan dan bermain muz ik mampu memberi manfaat kepada perkembangan fizi kal, kog nitif, budaya dan s osial mereka. Namun, anak-anak juga perlukan masa untuk bersendiri. Apabila mereka ‘terput us hubungan’ daripada dunia luar dan gaj et, mereka akan mener0ka perspektif baru dan timbullah h0bi. Dengan cara ini, mereka akan lebih bersema ngat dalam menetapkan kemahuan dan cita-cita mereka. Malah, mungkin juga ada bakat semulajadi yang tidak pernah kita ketahui.

5. BELAJAR BERKOMUNIKASI

Apabila anak-anak mula nampak sendiri minat masing-masing, secara tidak langsung mereka akan berusaha untuk memperlihatkan hasil imaginasi mereka. Mereka menjadi lebih berani menyatakan kemahuan mereka, dan mereka juga akan mencari cara untuk mencapainya dengan sokon gan ibu bapa.

Sebenarnya, tindakan ini bukan saja memberi manfaat kepada anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Dengan gang guan seperti TV, ‘smartphone’, atau kerja yang menimb un tinggi, anda tak mungkin akan mendapat inspirasi untuk pergi lebih jauh dalam hidup ini.

BILA ANAK CEPAT BOSAN

Apapun, ini bukan bermakna kita boleh ‘goyang kaki’ dan suruh mereka ‘main jauh-jauh’. Cumanya, kalau anak cepat b0san tak perlulah kita rasa bersalah dan mengalah dengan ‘menyuap’ pelbagai aktiviti untuk mereka. Sebaliknya, lihatlah perkara ini sebagai peluang untuk anda mengala kkan mereka menjadi seorang yang lebih dinamik.

Kualiti dan nilai seperti menggalak kan mereka mener0ka, bermain, memerhati, dan memberi tumpuan terhadap sesuatu yang mereka ingin tahu. Ia mungkin akan menyebab kan rumah anda bersepah. Yang pen ting, pantau mereka jika mereka me lakukan sesuatu yang agak ‘susah’ atau luar biasa seperti membina rum ah k0tak atau memanjat kvsyen. Beri s0kongan dan bantu mereka agar tidak cepat patah sema ngat. Pastinya ia akan memberi pengal aman serta pengajaran sepanjang hayat.

Sumb er mate rial bukanlah bererti ma inan yang mahal atau peralatan bertaraf pr0fesional. Tetapi, ia adalah bahan yang ‘sim ple’ seperti pen, kertas, cat warna, kotak kosong, dan sebagainya. Kadangkala anak send iri ada idea untuk membuat eksperimen tertentu seperti membuat gunung berapi atau kek coklat. Jadi, boleh lah anda mendapatkan sumber yang bersesuaian.

Dengan galakan anda, anak cepat b0san pun boleh menjadi seorang lebih berdi kari, bijak, dan kreatif. Mereka juga akan berasa lebih k0nfiden untuk menurut kata hati dan mempercayai keb0lehan diri yang unik!

Sumber: siraplimau

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*