Lel4ki 35 Tahun Rog0l Budak Per3mpuan 7 tahun Di Bel4kang Rumah

 

KLUANG -Se0rang lelaki yang tidak bekerja dijat uhi huk uman penj ara 18 tahun dan enam bulan oleh Mahkamah Sesyen di sini pada Khamis, yang menga ku bersal ah mer0gol seorang kanak-kanak berusia tu juh tahun dalam kejadian di Simpang Renggam, dekat sini dua minggu lalu.

Hakim Mujib Saroji juga memerin tahkan lelaki berusia 39 tahun dan belum berkahwin menjalani huk uman itu bermula dari tarikh ikan mas pada 15 Mei. Tertu duh men gaku mer0gol gadis itu di bilik bela kang sebuah rumah di sebuah kampung di Simpang Renggam di 3.30 petang. , 14 Mei yang lalu.

 

Pertudvhan mengikut Seksyen 376 (2) Kanun Kesek saan yang memperun tukkan hu kuman penj ara tidak kurang dari 10 tahun dan mak simum 30 tahun berserta hu kuman. Tertuduh, yang tidak diwakili oleh Peg Uam, meminta maaf atas tind akannya dan mem0hon hukuman ringan.

 

Timbalan Pendakwa Raya, Farah Nabihah Muhamad Dan mem0hon mah kamah menjat uhkan huku man setim pal terhadap tertu duh yang mempunyai pertalian persaudaraan dengan man gsa bagi mem beri penga jaran kepadanya dan orang awam. Beliau berkata, hukuman yang dijat uhkan perlu menunjukkan bahawa kerajaan dan mahka mah seri us terhadap kesala han mer0g ol kanak-kanak kerana kes sede mikian merupakan jen ayah berat.

 

 

Timbalan Pendakwa Raya, Farah Nabihah Muhamad  mencadangkan agar menjat uhkan huk uman yang setim pal kepada tertuduh yang memp unyai hubun gan kekeluar gaan dengan lelaki itu untuk memberi panduan kepada pengguna dan 0rang ramai. Dia mengatakan bahawa hukuman yang dijatuhkan harus menunjukkan bahawa peme rintah dan masalah kita terhadap kesalahan mer0g ol anak kerana kes itu adalah jenay ah yang se rius.

– Bernama

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*